.

Prof. Roberto de Mattei, Leon XIII, Pius X a III Republika Francuska: zmiana w polityce kościelnej.

Wykład wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „Ignis Ardens. W 100-lecie śmierci św. Piusa X”, która miała miejsce 26.11.2014 na UKSW.

Wypada wybaczyć tłumaczce pewne nieporadności (np. Kard. Puzyna!).