Prof. Grzegorz Kucharczyk, Niemiecka Reformacja w nauczaniu św. Piusa X.

Wykład wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji „Ignis Ardens. W 100-lecie śmierci św. Piusa X”, która miała miejsce 26.11.2014 na UKSW.