Nie prześpijmy tego wykładu, bo powiedziano tu wiele…

Udostępniajmy i przesyłajmy innym dla ich pożytku
i dla podniesienia wiary katolickiej!

Ks. Leopold Powierża CSMA, Społeczne panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła, wykład wygłoszony podczas II Kongresu „Dla społecznego panowania Chrystusa Króla”; Częstochowa 31.05.2014.