Dzisiaj, 14 września Roku Pańskiego 2014, mija 7 lat obowiązywania motu proprio Summorum Pontificum. Od tego czasu przybyło biskupów i kapłanów, którzy odprawiają tradycyjną Mszę Świętą i uczą się jej odprawiania, przybyło wiernych biorących udział w tej Mszy Świętej i przybyło miejsc, w których ta Msza Święta jest odprawiana. Jest to wielkie dobro, bo chodzi tu o najdoskonalszy akt kultu. To są działania katolickie.
Jest i druga strona medalu. Temat Tradycji się wycisza, dezawuuje się tradycyjną liturgię, zakazuje się jej celebrowania, dyskryminuje się kapłanów wierzących po katolicku, którzy odprawiają tradycyjną Mszę Świętą, podejmuje się działania destrukcyjne mające na celu wyciszenie i wyeliminowanie Tradycji i tradycyjnej liturgii w Kościele. To są działania antykatolickie.
Nasze oko nie może być niemrawe. To są nasze sprawy. Dobrze jest, jeśli interesujemy się nimi, aby poznawać prawdę o specyficznej aktualnej sytuacji Kościoła, roztropnie podejmować stosowne działania i stosować adekwatne środki zaradcze.
Podstawowe informacje dotyczące tradycyjnej Mszy Świętej znajdziemy na moim blogu, w artykule z dnia 20 września 2013 zatytułowanym Msza Święta trydencka: dossier. Serdecznie powiem: lektura obowiązkowa!