„Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze

i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem,

a my ludem Jego pastwiska

i owcami w Jego ręku” (Ps 95, 6-7).

 

„Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano” (Iz 45, 23).

 

„aby na imię Jezusa

zgięło się każde kolano

istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (Flp 2, 10).

 

„Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,

przed Twoim Bogiem zginaj kolana”.

 

   W związku z doniosłym i historycznym spotkaniem z Biskupem Athanasiusem Schneiderem – wydarzenie dla Kościoła w Polsce! – warto przypomnieć sobie i innym (!) o dostępnych nam, ważnych opracowaniach dotyczących czci i szacunku wobec Najświętszego Sakramentu, w szczególności zachowania biblijnego i katolickiego gestu klękania przed Panem Bogiem – zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Mamy w języku polskim do dyspozycji przynajmniej trzy książki, które w sposób jednoznacznie afirmatywny, pozytywny, zgodnie z rzymskokatolicką wielowiekową praktyką, przedstawiają tę kwestię.

   Podaję dane bibliograficzne oraz linki, które umożliwią nam zakup via internet:

Bp Schneider Dominus est   Bp Athanasius Schneider, Dominus est. Refleksje Biskupa z Azji Środkowej o Komunii świętej, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008.

http://sanctus.com.pl/szczegoly/1828/dominus_est

 

Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury

Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury

   Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012.

https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/nowa-ksiazka-ks-jacek-balemba-sdb-unizenie-przed-bogiem-centralna-kwestia-kultury/

 

Przyjmujmy Komunię Świętą na kolanach

   Maria Kominek OPs, Stanisław Krajski (red.), Przyjmujmy Komunię Świętą na kolanach, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2013.

http://komunianakolanach.wordpress.com/2013/02/19/w-dniu-28-lutego-ukaze-sie-publikacja-poswiecona-przyjmowaniu-komunii-swietej-na-kolanach/

 

Nabywajmy te opracowania!

Przekazujmy je Polakom w kraju i za granicą!

Informacje o tych książkach prześlijmy, komu tylko można –

np. ten link:

https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2013/10/15/ksiazki-dotyczace-przyjmowania-komunii-swietej-na-kleczaco/

 

   Jest już w trakcie tłumaczenie najnowszej książki autorstwa Księdza Biskupa:

Bp Schneider, Corpus...

   Athanasius Schneider, Corpus Christi. La Santa Comunione e il rinnovamento della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana 2013, s. 100.

   Jeśli Pan Bóg pozwoli, w przyszłym roku otrzymamy cenny dar w języku polskim: słowo rzymskokatolickiego wierzącego biskupa w obronie czci Najświętszego Sakramentu i Komunii Świętej w postawie klęczącej. Rzecz nie do przecenienia!

   Oto krótki fragment z tej cennej nowej książki:

 

   „Kimś najmniejszym, najbardziej kruchym, najbardziej bezbronnym w dzisiejszym Kościele jest Pan Jezus pod postaciami eucharystycznymi, w chwili rozdawania Komunii Świętej. Czyż nie byłoby czymś harmonijnym i zgodnym z logiką wiary i logiką miłości ku Panu Jezusowi Eucharystycznemu, i czyż nie byłoby czymś koniecznym z punktu widzenia duszpasterskiego, zadbanie o to, aby Kościół powrócił do najbardziej świętego i najbardziej pewnego sposobu obrony Tego, który jest najbardziej kruchy i jednocześnie najbardziej święty? Takim sposobem najbardziej świętym i najbardziej pewnym jest praktyka Komunii Świętej przyjmowanej do ust i na kolanach, która przyniosła tak obfite owoce przez ponad tysiąc lat!”

 

   Pozostając w temacie dołączam wykład, który na zaproszenie Stowarzyszenia Fides et Ratio, za zgodą moich Przełożonych, wygłosiłem 4 października 2012 roku w Krakowie Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury:

 

 

* * *

 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

 

* * *

 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

 

   * * *

 

Msza Święta – intencje zamówione przez p. Urszulę O. z Łomianek:

     5.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 19.

     6.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 20.

     7.09.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 21.

     8.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 22.

     9.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 23.

   10.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 24.

   11.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 25.

   12.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 26.

   13.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 27.

   14.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 28.

   15.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 29.

   16.10.2013: Za śp. Marię O. – gregoriańska 30.