Klękanie przed Panem Jezusem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui:

et antiquum documentum

novo cedat ritui:

praestet fides supplementum

sensuum defectui.

Przed tak wielkim Sakramentem

upadajmy wszyscy wraz,

niech przed Nowym Testamentem

starych praw ustąpi czas.

Co dla zmysłów niepojęte,

niech dopełni wiara w nas.

 

   Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar.

   „Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22, 15).

   Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

   Ustanowił Pan Jezus Mszę Świętą i Komunię Świętą, i zaprasza nas nieprzerwanie, aby ten Dar Największy czystym sercem pożywać z czcią i adorować z pokorą. Klękajmy!

   Uniżenie przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie to wyraz naszej wiary, miłości i pokory.

   Światło wiecznej lampki – żywy ogień – dyskretnie przypomina: Dominus est! Tu jest Pan!

   W Tabernaculum dniem i nocą przebywa nasz Pan Jezus Chrystus – zaprasza, czeka, obdarza łaską. Często i z miłością – przybywajmy!

   Klękajmy przed Darem Największym, Najświętszym – Sanctissimum Sacramentum!

   Sposób odniesienia do Najświętszego Sakramentu jest dzisiaj fundamentalnym probierzem naszej wiary w rzeczywistą obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym Sakramencie.

   Jeżeli strywializujemy Komunię Świętą, to nie będzie już dla nas nic świętego.

   Jeżeli strywializujemy przyjmowanie Komunii Świętej, to nie będzie już dla nas nic świętego.

 

   1 grudnia 2012 mówiłem o szacunku dla Najświętszego Sakramentu w Polskim Radio Olsztyn. W Wielki Czwartek – i nie tylko – słowo aktualne!

   Zapraszam do odsłuchania audycji. Polska szlachetna muzyka – pieśń Eucharystyczna – pomaga nam przybliżyć się z miłością i czcią do Wielkiej Tajemnicy Wiary – Mysterium Fidei.

   Podzielmy się linkiem z naszymi braćmi i siostrami. Wielki Czwartek to dzień święty. A zatem świętujmy – także słuchając, rozważając, śpiewając, klękając, trwając…

 

LINK wersja pełna

z naszymi pięknymi pieśniami Eucharystycznymi

 

LINK wersja bez muzyki

 

Prowadzenie rozmowy: Red. Zenon Złakowski

Muzyka w wykonaniu Poznańskich Słowików pod dyr. Stefana Stuligrosza

Książki, o których jest mowa w audycji (są do nabycia):

   Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii

   Ks. J. Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI

 

* * *

 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

 

* * *

 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.