Refleksja pierwsza – fundamentalna i ponadczasowa. Jedna jest prawdziwa wiara: katolicka. Fundamentem katolickiej wiary jest Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji. Bóg objawia się w Piśmie Świętym i Tradycji. W Piśmie Świętym i Tradycji Bóg objawia Prawdę.

   Pismo Święte i Tradycja. Dwa tory bezpieczne i nieodzowne, po których możemy – jako Kościół – bezpiecznie kontynuować naszą podróż do wieczności.

   W ostatnim dniu pontyfikatu Benedykta XVI pożyteczna będzie lektura pogłębiająca ten fundamentalny aspekt naszej wiary. Zapraszam Czytelników do uważnej lektury mojego wpisu z dnia 12 lutego 2013:

Droga pewnaTEKST.

 

   Refleksja druga – o wysokiej aktualności. Ze szczytu jasnogórskiego za Wolą Bożą, w sierpniu 2011 roku, wybrzmiało słowo. Ludzie o sercu katolickim zrozumieli. Inni – nie tylko świeccy – zdenerwowali się na takie katolickie dictum. Wołanie na puszczy?

   Benedykt XVI chciał naprawić przynajmniej niektóre błędy ostatnich kilkudziesięciu lat: pogardę dla skarbów Tradycji (w tym dla najdoskonalszego aktu kultu, czyli Mszy trydenckiej), zdradę teocentrycznego ukierunkowania akcji liturgicznej (co wyraziło się w deformacyjnym układzie kapłana naprzeciw ludu), nonszalancję wobec największej świętości jaką posiada Kościół, czyli wobec Najświętszego Sakramentu (czego klarownym przejawem jest pogarda dla postawy klęczącej). Tematy skrzętnie pomijane w większości środowisk kościelnych i w mediach, które mienią się katolickimi (?…). A jeżeli poruszane, to w duchu nowocześnie zrelatywizowanym.

   Nie mówmy o jedności z Papieżem i nie wystawiajmy kończącemu się pontyfikatowi laurek, jeśli podeptaliśmy trzy klarowne katolickie papieskie, zakorzenione w Tradycji wskazania, dotyczące najświętszej sfery życia i misji Kościoła, czyli świętej liturgii: szeroki dostęp do najdoskonalszego aktu kultu (Msza trydencka), centralne miejsce Krzyża na ołtarzu, postawa klęcząca – zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Po dziś dzień dyskryminuje się kapłanów, którzy próbowali w prostocie ducha wprowadzać w czyn te trzy elementarne wskazania Ojca Świętego. Ta dyskryminacja jest de facto zignorowaniem i podeptaniem wskazań papieskich zakorzenionych w Tradycji. Destrukcja Kościoła i dryfowanie w kierunku schizmatycko-sekciarskim. Sprawa poważna.

   Prorok powiedział. Ze szczytu jasnogórskiego za Wolą Bożą wybrzmiało słowo.

   Populi autem videntes et non intellegentes

   nec ponentes in praecordiis talia

   „A ludzie patrzyli i nie pojmowali,

   ani sobie tego nie wzięli do serca” (Mdr 4, 14).

   Zapraszam do uważnego odsłuchania kazania, jakie wygłosiłem 24 sierpnia 2011 roku ze szczytu jasnogórskiego:

Polsko, idź naprzód w jedności z Papieżem!

Polsko, przyjmij Chrystusowy Krzyż!

Polsko, klęknij przed Bogiem!

 

AUDIO.

 

Klękanie przed Panem Jezusem