Zamieszanie w najświętszej dziedzinie życia i misji Kościoła, czyli w świętej liturgii, trwa od kilkudziesięciu lat. Nasz Ojciec Święty Benedykt XVI przywraca – w wierności Tradycji – teocentryczne ukierunkowanie liturgii. Bóg w centrum!

Rodzi się jedno pytanie:

    Czy będziemy nadal trwać w układach współczesnego zamieszania czy naśladować będziemy pierwszego liturga Kościoła, którym jest aktualnie nasz Papież Benedykt XVI? Za kim idziemy?