Dzisiaj, po rozmowie z Ordynariuszem Archidiecezji Częstochowskiej Arcybiskupem Metropolitą Wacławem Depo, otrzymałem błogosławieństwo pasterskie na dalszą pracę w obronie wiary i kultu Eucharystii. Deo gratias.

 

   Uprzejmie zapraszam na najbliższe spotkania z Czytelnikami połączone z promocją mojej najnowszej książki

„Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury.

Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI”.

 

   Tytuł inspirowany jest sformułowaniem Kard. Josepha Ratzingera zawartym w dziele Duch liturgii: „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy”.

   Treść mojej książki oparta jest na wspomnianym dziele Kard. Josepha Ratzingera oraz nawiązuje do najpiękniejszych form kultu Najświętszego Sakramentu. Do tych form na naszej polskiej ziemi należy ponad tysiącletni zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Treści, które przedstawiłem w zwartej syntezie odnoszą się zatem do centralnych kwestii życia Kościoła: odniesienia człowieka do Boga i pokory wobec największego Daru, jaki zostawił nam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus – Najświętszej Eucharystii, Sanctissimum Sacramentum. Oto jesteśmy w samym centrum spraw Kościoła i kultury – w jedności z Następcą św. Piotra!

   Książka jest skromnym wkładem w nagłaśnianie powszechnie bojkotowanych, zakorzenionych w Tradycji, wskazań naszego Ojca Świętego Benedykta XVI w kwestiach dotyczących najświętszej Rzeczywistości Kościoła, Najświętszego Sakramentu.

 

   Najbliższe spotkania:

 

13 grudnia 2012, czwartek, godz. 18.00

Poznań, Księgarnia Sursum Corda, Rynek Łazarski 1

 

14 grudnia 2012, piątek, godz. 19.00

Wrocław, Parafia Chrystusa Króla (wejście od ul. Zachodniej)

Spotkanie na zaproszenie ks. dr. Henryka Łuczaka SDB

 

   Na spotkaniach można będzie nabyć książki mojego autorstwa.

   Lektura stricte katolicka. Nieszkodliwa!

 

   Zapraszam!

 

   * * *

 

Żadna ciemność nie zagasi płomyka prawdy

(zasłyszane dzisiaj od jednego kapłana w Kurii częstochowskiej)