Książka Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury jest już dostępna w Wydawnictwie Św. Tomasza z Akwinu i w księgarniach.

.

   Wykaz księgarni, który będzie sukcesywnie uzupełniany znajdziemy tutaj: WEJŚCIE.

.

 

O czym jest ta książka?

   O uniżeniu przed Panem Bogiem.

   O współczesnych zagrożeniach wiary – zwłaszcza w odniesieniu do Najświętszego Sakramentu.

   O wierności Tradycji.

   O odważnym przezwyciężaniu bluźnierczych tendencji antropocentrycznych w Kościele.

   O klękaniu – zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej.

 

   Słowo zawarte na kartach książki umocni tych, którzy kontynuują królewski zwyczaj klękania przy przyjmowaniu Komunii Świętej.

   Słowo zawarte na kartach książki będzie przestrogą dla tych, którzy dokonują destrukcji szlachetnych katolickich zwyczajów.

   Słowo zawarte na kartach książki jest skromnym darem dla Polaków wiernych Tradycji.

   Słowo zawarte na kartach książki wzmocni katolików, którzy w czasach pomieszania powszechnego zmagają się o wierność Prawdzie.

   Słowo zawarte na kartach książki jest kapłańską inspiracją do owocnego przeżycia Roku Wiary.

 

* * *

 

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

 

* * *

 

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.