Elementarz.

   Przed nami Rok Wiary.

   Jeśli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

   Rok Wiary będzie mnożeniem słów.

 

   Wiara i klękanie przed Panem Bogiem.

   Dwa elementy.

   Synteza nierozłączna.

 

   Kto wierzy – klęka.

   Kto nie wierzy – nie klęka.

 

   Kto uczy klękać – prowadzi do wiary.

   Kto eliminuje klękanie – prowadzi do niewiary.

 

   Repetitio est mater studiorum. Jeszcze raz zatem przeczytajmy z uwagą słowa naszego Papieża Benedykta XVI jasno ukazujące nierozerwalny związek, jaki zachodzi między wiarą a klękaniem:

   „Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

 

   Elementarz.

   Jeśli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

   Rok Wiary będzie mnożeniem słów.