Tym, którzy bałamucą nasz naród, twierdząc, że sprawa klękania przed Panem Bogiem jest kwestią drugorzędną, trzeba łopatologicznie przypominać słowa Kardynała Josepha Ratzingera: „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Duch liturgii)!

   W ramach zachowania podstaw rzymskokatolickiej i polskiej kultury podejmowane są różnorakie działania, choć stale jest ich stanowczo za mało.

   W ramach zachowania centralnej kwestii kultury, jaką jest klękanie przed Panem Bogiem, podejmowane są różnorakie działania, choć stale jest ich stanowczo za mało.

   W związku z tym rysuje się propozycja wiążąca – do pilnej realizacji: zamawiajmy Msze Święte!

   Niech to wołanie i ta inicjatywa rozniesie szeroko się po całej Polsce i daleko poza jej granicami!

 

   Konkretnie. Zamawiajmy w naszych katedrach, kościołach i kaplicach Msze Święte w następujących intencjach:

   O powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej – w posłuszeństwie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i w wierności tysiącletniemu zwyczajowi przyjmowania Komunii Świętej w Polsce.

 

   Msze Święte będziemy zamawiać w Polsce i poza Polską – jedną, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy…

   Nagłaśniajmy tę inicjatywę, gdzie to tylko możliwe!

   Pan Bóg na te Msze Święte odpowie!

 

   Jeszcze jedno. Księża zwykle na początku Mszy Świętej głośno odczytują zgromadzonym intencje mszalne. Więc dodatkowy plus będzie taki, że temat klękania będzie nagłaśniany publicznie: te intencje będą głośno odczytywane w naszych katedrach, kościołach i kaplicach. To także jest ważne!

 

   * * *

 

Msza Święta, 6.09.2012, Jasna Góra:

   Za dusze kardynałów, biskupów, kapłanów i całego duchowieństwa, osób konsekrowanych i naszych bliskich oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – aby, jeśli mogą, już teraz, a jeśli nie, to gdy wejdą do Nieba, pomogły Kościołowi Świętemu wypłynąć na głębię;

   za dusze konających grzeszników.

   (intencja mszalna zamówiona przez p. Wandę G. z Warszawy)