Najdoskonalszym aktem kultu jest Msza Święta trydencka. Każdy kapłan diecezjalny i zakonny może, zgodnie z rozporządzeniem naszego Ojca Świętego Benedykta XVI, odprawiać tę Mszę Świętą.

   Aktem kultu mniej doskonałym jest Novus Ordo Missae. Celebrując według nowego rytu możemy zbliżyć się do najdoskonalszego aktu kultu. Stanie się to faktem, jeśli celebracja uwzględni m. in. następujące elementy:

   – język łaciński w całej celebracji (z wyjątkiem kazania) lub przynajmniej w liturgii eucharystycznej,

   – ścisła wierność nigrykom i rubrykom mszalnym,

   – wykluczenie kreatywności jako radykalnie sprzecznej z istotą liturgii, będącej uroczystym powtórzeniem rytu danego z góry (niedowolność należy do istoty liturgii),

   – kierunek liturgii eucharystycznej ad Orientem lub – w przypadku celebrowania versus populum – przynajmniej ustawienie Krzyża w centrum ołtarza, na środku, pasyjką w stronę celebransa,

   – znak pokoju przekazywany z umiarem, tylko najbliżej stojącym, by nie tworzyć antropocentrycznego zaabsorbowania i nie burzyć skupienia przed przyjęciem Pana Jezusa w Komunii Świętej,

   – Komunia Święta przyjmowana w postawie klęczącej,

   – stosowna muzyka, tradycyjne śpiewy, z chorałem gregoriańskim traktowanym priorytetowo,

   – staranność w każdym szczególe celebracji,

   – przyklękanie z szacunkiem przy każdorazowym przechodzeniu przed Tabernaculum,

   – dwie, cztery lub sześć świec ustawionych na ołtarzu, symetrycznie po obu stronach,

   – piękno naczyń liturgicznych, szat liturgicznych, bielizny kielichowej, ołtarza i prezbiterium,

   – ład i porządek w kościele (kaplicy),

   – kapłan pokorny w cieniu, wykluczenie zbędnego gadulstwa i absorbowania innych swoją osobą,

   – styl celebrowania uświadamiający zebranym skierowanie akcji liturgicznej ku Bogu i pomagający w kierowaniu myśli ku Bogu (radykalne wykluczenie klerocentryzmu),

   – zarówno kapłan jak wierni, zgodnie z tradycyjną triadą, celebrują digne, attente ac devote (godnie, w skupieniu, pobożnie).

.

   Najdoskonalszym aktem kultu jest Msza Święta trydencka. Każdy kapłan diecezjalny i zakonny może, zgodnie z rozporządzeniem naszego Ojca Świętego Benedykta XVI, odprawiać tę Mszę Świętą.

   Aktem kultu mniej doskonałym jest Novus Ordo Missae. Celebrując według nowego rytu możemy zbliżyć się do najdoskonalszego aktu kultu. Stanie się to faktem, jeśli celebracja uwzględni m. in. powyższe elementy.