Stanisław Krajski, Masoneria polska 2012, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012, s. 240, ISBN: 978-83-86535-56-9

 

   Słowo Autora – link

 

   Spotkanie autorskie, 16.06.2012, Wrocław – wykład

   Spotkanie autorskie, 16.06.2012, Wrocław – dyskusja