„Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam”

„Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój” (Mt 16, 18).

 

   Pierwszym zadaniem Kościoła – Oblubienicy Chrystusa – jest okazać miłość Oblubieńcowi, oddać cześć Oblubieńcowi, uniżyć się przed Oblubieńcem.

   Dokonuje się to w świętej liturgii Kościoła – o ile jest ona celebrowana zgodnie z zamiarem Kościoła mens Ecclesiae jako uroczyste powtórzenie rytu danego z góry.

   W Kościele pierwszym liturgiem jest każdorazowy prawowity następca św. Piotra, papież. „Papieskie liturgie rzeczywiście zawsze były i nadal są wzorcowe dla całego świata katolickiego” (Kard. Antonio Cañizares Llovera).

   W czasach pomieszania powszechnego każde klarowne odwołanie się do Tradycji przez papieża jest na wagę złota. Na wagę złota jest stwierdzenie Benedykta XVI: „To, co przez poprzednie pokolenia było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie, i nie może być nagle całkowicie zabronione albo potraktowane jako szkodliwe” (List do Biskupów, 7.07.2007).

   Nasz Ojciec Święty Benedykt XVI w zakresie świętej liturgii uwyraźnia trzy istotne elementy, które są dla Kościoła wzorem i wskazaniem właściwego kierunku:

.

   1. Szeroki i wspaniałomyślny dostęp do najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta w rycie trydenckim.

   Ten jednoznaczny kierunek został wytyczony w trzech dokumentach niezwykłej wagi:

* Motu proprio Summorum Pontificum z dnia 7.07.2007 r.

* List do Biskupów z dnia 7.07.2007 r.

   * Instrukcja Universae Ecclesiae z dnia 30.04.2011 r.

 

   2. Centralne umiejscowienie Krzyża na ołtarzu, pasyjką w stronę kapłana.

 

   3. Komunia Święta przyjmowana w postawie klęczącej.

 

   Nasz Ojciec Święty Benedykt XVI w zakresie świętej liturgii uwyraźnia trzy istotne elementy, które są dla Kościoła wzorem i wskazaniem właściwego kierunku: szeroki i wspaniałomyślny dostęp do najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta w rycie trydenckim, centralne umiejscowienie Krzyża na ołtarzu, pasyjką w stronę kapłana, oraz Komunia Święta przyjmowana w postawie klęczącej.

 

   Jeśli mamy do czynienia z wielkodusznym i wspaniałomyślnym przyjęciem i chętnym wprowadzaniem w czyn powyższych trzech istotnych elementów w diecezjach, parafiach, wspólnotach, wtedy możemy mówić o posłuszeństwie papieżowi, pokornym wprowadzaniu w czyn jego wskazań, wyrażaniu jedności eklezjanej z papieżem. Władza realizowana w celach szlachetnych.

   Jeśli mamy do czynienia z nieprzyjęciem i zakazem wprowadzania w czyn powyższych trzech elementów w diecezjach, parafiach, wspólnotach, wtedy możemy mówić o nieposłuszeństwie papieżowi, pyszałkowatym stawianiu się ponad papieża, rozbijaniu jedności eklezjalnej. Władza realizowana w celach destrukcyjnych. Nurt groteskowo-buńczuczno-tragiczny.

 

   Konstruktywna konkluzja lapidarna – na czasy pomieszania powszechnego:

   Podejmując wszelkie godziwe starania, aby w Kościele – w diecezjach, parafiach, wspólnotach – rozkwitała codzienna pratyka celebracji najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest Msza Święta w rycie trydenckim, przyczyniamy się do ocalenia i przekazania następnym pokoleniom czystej katolickiej wiary, w jedności z Następcą św. Piotra. Wyborna i zaszczytna służba eklezjalna!

   Podejmując wszelkie godziwe starania, aby w Kościele – w diecezjach, parafiach, wspólnotach – rozkwitała praktyka umieszczania Krzyża w centralnym miejscu ołtarza, pasyjką w stronę kapłana, przyczyniamy się do ocalenia i przekazania następnym pokoleniom czystej katolickiej wiary i katolickiego rozumienia Mszy Świętej, w jedności z Następcą św. Piotra. Wyborna i zaszczytna służba eklezjalna!

   Podejmując wszelkie godziwe starania, aby w Kościele – w diecezjach, parafiach, wspólnotach – rozkwitała praktyka Komunii Świętej przyjmowanej w postawie klęczącej, przyczyniamy się do ocalenia i przekazania następnym pokoleniom czystej katolickiej wiary i katolickiego rozumienia prawdziwej, realnej, substancjalnej (vere, realiter, substantialiter) obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, w jedności z Następcą św. Piotra. Wyborna i zaszczytna służba eklezjalna!

   Sapienti sat.